Φορολόγηση Ακίνητης Περιουσίας

Το λογιστικό γραφείο numerica ενδιαφέρεται και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη νομοθεσία. Έτσι, είμαστε πάντα έτοιμοι να σας παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τα ακόλουθα:

  • την απόκτηση ακίνητης περιουσίας
  • τις δυνατότητες ευνοϊκής φορολογικής αντιμετώπισης κατά την απόκτηση αλλά και διατήρηση ακίνητης περιουσίας
  • τη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

Tο εισόδημα από ακίνητη περιουσία μπορεί να είναι σε χρήμα ή σε είδος και προκύπτει από:

  • από την εκμίσθωση ή
  • την ιδιοχρησιμοποίηση ή
  • τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων
Ορίζονται από τον νομοθέτη οι προϋποθέσεις έτσι ώστε ένα πρόσωπο να αποκτήσει εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Η μεταβίβαση πρέπει να έχει γίνει νόμιμα με οριστικό συμβόλαιο ή να έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή με χρησικτησία το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση, καθώς και από τον υπεκμισθωτή σε περίπτωση υπεκμίσθωσης.


Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές του Ν. Αττικής σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθμιση των παρεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με όραμα την καθιέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά.
© Numerica | Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή στοιχείου που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.