• Σχεδιασμός Οικονομικών Αναφορών

Ο σχεδιασμός των οικονομικών αναφορών είναι σημαντικός, εφόσον θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα στηρίζονται οι στρατηγικές σας αποφάσεις. Να αναφέρουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι μία οντότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για σχεδιασμό ουσιαστικών οικονομικών αναφορών.

Οι οικονομικές αναφορές είναι απαραίτητες για μία οικονομική οντότητα, εφόσον παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα πρόσθεταν αξία στις αποφάσεις μίας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος και το κόστος που κάθε έτος τόσο οι διοικήσεις όσο και τα στελέχη των επιχειρήσεων επενδύουν για τη σύνταξή τους.

Οι οικονομικές αναφορές μπορούν να αναλύουν μία ευρεία γκάμα οικονομικών μεγεθών, όπως:

  • Πωλήσεις
  • Κατάσταση ταμειακών ροών
  • Πάγιο ενεργητικό
  • Κυκλοφορούν ενεργητικό
  • Πελάτες
  • Προμηθευτές
  • Αποθέματα

Χρειάζεστε έναν έμπειρο οικονομικό σύμβουλο για τον σχεδιασμό των οικονομικών σας αναφορών;Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές του Ν. Αττικής σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθμιση των παρεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με όραμα την καθιέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά.
© Numerica | Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή στοιχείου που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.