Ο νόμος 4488/2017 για τα εργασιακά


 1. Αλλαγές που ισχύουν από 13/09/2017.
  • Προβλέπεται η υποχρεωτική επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας εγγράφου, από τους ευρισκόμενους στο χώρο εργασίας, εφόσον αυτό τους ζητηθεί κατά την διάρκεια ελέγχου από επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
  • Σχετικά με παραβάσεις οι οποίες αφορούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζόμενων Επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας μιας επιχείρησης, ή εκμετάλλευσης ή τμήματός της ή στοιχείου του εξοπλισμού της, όταν κριθεί από τους διενεργούντες τον έλεγχο επιθεωρητές του ΣΕΠΕ.
  • Εισάγονται νέα κριτήρια για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης μετά από παράβαση εργατικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 33 προσωρινά λουκέτα για 3-5 ημέρες ή ακόμη και την οριστική διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης μπορεί να εισηγηθεί η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία στον υπουργό Εργασίας εφόσον αυτή παραβαίνει συστηματικά την εργατική νομοθεσία.
  • Η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από την υπογραφή του εργαζόμενου και μάλιστα να υποβάλλεται μέσα σε 4 εργάσιμες ημέρες. Το 4ήμερο ισχύει και για απολύσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η υπογραφή, θα του επιδίδεται εξώδικο το αργότερο μέσα σε 4 ημέρες, το οποίο θα υποβάλλεται σκαναρισμένο με την παραίτηση, το αργότερο την επόμενη της επίδοσης.
  • Ο εργοδότης πρέπει να εφοδιάζει τους εργαζόμενους, όταν απασχολούνται εκτός έδρας, με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού. Με την διάταξη αυτή προβλέπεται η υποχρέωση εφοδιασμού των εργαζομένων με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματός της και δεν έχουν πρόσβαση στα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία.
  • Σε περιπτώσεις μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει αμέσως το επίδομα ανεργίας, εφόσον θεωρεί τη μεταβολή αυτή ως απόλυση.
 2. Αλλαγές που ισχύουν από την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης:
  • Υποχρεωτική εγγραφή των στοιχείων των τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας σε μητρώο του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συνεργάζονται μόνο σε όσους είναι καταχωρημένοι. Η ανάθεση καθηκόντων από τις επιχειρήσεις σε αυτές τις δύο ειδικότητες θα γίνεται αποκλειστικά μέσω των εγγεγραμμένων στην ηλεκτρονική αυτή βάση.
  • Υπερωρίες – υπερεργασία: Είναι πλέον υποχρεωτική στο «ΕΡΓΑΝΗ» η τήρηση στοιχείων όπως κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερεργασία και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων κ.λπ.. Έχει αναβαθμιστεί η πλατφόρμας του ΕΡΓΑΝΗ έτσι ώστε ο εργοδότης να μπορεί να καταχωρεί την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή υπερωριακή του απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από τριακόσια (500) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο.

Ο Μιχάλης Αργυρούδης σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο University of West London και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο University of Cardiff στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος BSc και MBA στην επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξης.
Σήμερα ως επικεφαλής του λογιστικού γραφείου numerica εργάζεται με σκοπό την πλήρη υποστήριξη των επιχειρήσεων στο αντικείμενο της λογιστικής των εργατικών και της φορολογίας. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εισηγητής σεμιναρίων στο αντικείμενο των εργατικών και της μισθοδοσίας.Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές του Ν. Αττικής σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθμιση των παρεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με όραμα την καθιέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά.
Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή στοιχείου που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.