Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η εξειδίκευσή μας σε θέματα μισθοδοσίας θα σας βοηθήσει να απαλλαγείτε από μία επίπονη διαδικασία. Η απόλυτη εναρμόνιση με τα θέματα εργατικής νομοθεσίας είναι απαραίτητη, εφόσον η τοπική κοινωνία στην οποία λειτουργείτε εκτιμά ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που την τηρούν.

Στις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

  • Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας και επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας κ.λπ.)
  • Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων
  • Υπολογισμός των μηνιαίων εισφορών στο ΙΚΑ
  • Προετοιμασία και υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ)
  • Σύνταξη των μηνιαίων αποδείξεων πληρωμής για τους εργαζόμενους
  • Σύνταξη των δηλώσεων ΦΜΥ
  • Προετοιμασία των λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας
  • Σύνταξη κοινοποιήσεων στοιχείων εργαζομένων προς τις εργασιακές αρχές (ΟΑΕΔ , ΙΚΑ)
  • Υπολογισμός των αποζημιώσεων που πρέπει θεσμικά να καταβληθούν στους εργαζόμενους με την λύση της σχέσης είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσης
  • Επεξεργασία των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών και παρακράτησης φόρου κάθε εργαζομένου και αποστολή στο TAXIS


Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές του Ν. Αττικής σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθμιση των παρεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με όραμα την καθιέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά.
© Numerica | Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή στοιχείου που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.