Σύνταξη Λογιστικών Καταστάσεων

Από 1/1/2015 όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εκδίδουν λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι αλλαγές είναι πολλές και ουσιαστικές, ειδικά στο θέμα των επιμετρήσεων στο πάγιο και στο κυκλοφορούν ενεργητικό μίας επιχείρησης. Η εμπειρία μας θα σας βοηθήσει να περάσετε στη νέα φάση χωρίς προβληματισμούς και ανησυχίες.

Οι καταστάσεις που πρέπει να συντάσσουν οι οντότητες σύμφωνα με την κατηγορία που ανήκουν είναι οι παρακάτω:

 • Πολύ μικρή

  (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)
  • Κριτήριο ενεργητικού

   ≤ 350.000€
  • Κριτήριο απασχόλησης

   ≤ 10 άτομα
  • Κριτήριο κύκλου εργασιών

   ≤ 700.000€
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

   Συνοπτικός Ισολογισμός
   Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων
   Προσάρτημα
 • Μικρή

  (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)
  • Κριτήριο ενεργητικού

   ≤ 4.000.000€
  • Κριτήριο απασχόλησης

   ≤ 50 άτομα
  • Κριτήριο κύκλου εργασιών

   ≤ 8.000.000€
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

   Ισολογισμός
   Κατάσταση Αποτελεσμάτων
   Προσάρτημα
 • Μεσαία

  (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)
  • Κριτήριο ενεργητικού

   ≤ 20.000.000
  • Κριτήριο απασχόλησης

   ≤ 250 άτομα
  • Κριτήριο κύκλου εργασιών

   ≤ 40.000.000
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

   Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
   Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)
   Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)
   Προσάρτημα
 • Μεγάλη

  (όπου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια)
  • Κριτήριο ενεργητικού

   ≤ 20.000.000
  • Κριτήριο απασχόλησης

   ≤ 250 άτομα
  • Κριτήριο κύκλου εργασιών

   ≤ 40.000.000
  • Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

   Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας)
   Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας)
   Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας)
   Προσάρτημα


Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις περιοχές του Ν. Αττικής σε:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που αναζητούν αναβάθμιση των παρεχόμενων λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών που λαμβάνουν. Νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με όραμα την καθιέρωση των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά.
© Numerica | Κατασκευή Ιστοσελίδας - Φιλοξενία Ιστοσελίδας Dazzlink

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή στοιχείου που περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.